logo

pendik escort buca escort

Çankırı Barosu adına Av.Derya ASLAN bir bildiri yayınladı..

10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ

dery İnsan hakları doğal hukuk anlayışına dayanmaktadır. İnsanın insan olmasından kaynaklanan yapısı gereği vazgeçilmez ve devredilemez zamanaşımına uğramaz haklarıdır. Yani bir insanın bu haklara sahip olması için herhangi bir ulusal, zümrevi veya mesleki topluluğa bağlı olması gerekmez. İnsanın insan olması yüksek gerçeği dolayısıyla insana borçlu olunan şeylerdir ve insanın insanlığından başka hiçbir temele bağlanmaz.

Esas olarak İnsan haklarına hayat için değil “onurlu bir hayat için” ihtiyaç duyulur. Uluslararası insan hakları sözleşmelerinde belirtildiği gibi insan hakları “insanın özündeki onurdan” kaynaklanır. Dolayısıyla bizler insan haklarına insan ait değerli ve onurlu bir hayat için ihtiyaç duyarız. İnsan hakları öğretileri insan haklarına sahip olmakla insan olmayı bir tutar. Eğer insana değer verilmeseydi muhtemelen yaşamda olmazdı. İnsanın böyle bir değerinin taşıyıcısı olması insan haklarının temelini oluşturmaktadır. Aslında bu haklar bir nevi ahlaki taleplerdir ve bu ahlaki taleplerin hukuk düzeni tarafından tanınması, korunması ve güvence altına alınması gerekir. Bu amaçla 10 Aralık 1948 tarihinde Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi BM Genel Kurulu tarafından kabul edildi. Bildirgeyi kabul edenler insani değerlerin korunması için güçlü bir irade beyanı ortaya koydular. Esas amaç insan hakları ihlallerine karşı koyarak, insanlığın ortak değerlerini birlikte korumaktı. Sonrasındaki tüm belgelere esas teşkil eden Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi halen insan hakları alanında getirmiş olduğu ilke ve normlar ile öncülüğünü devam ettirmekte, günümüz koşullarında dahi geçerliliğini korumaktadır. Bildirgede belirtilen olgular insanın bugününü olduğu kadar yarınını da ilgilendirmektedir. Temel hak ve özgürlüklerimizin korunması insanlık onurunun ayakta tutulması noktasında önemlidir. Elbette ki tanınan hakların korunmasına ve hak ihlallerinin önlenmesine ilişkin güvence mekanizmalarının olması şarttır. İnsan hak ve özgürlükleri alanında yaşanan küreselleşme hukuk sistemlerinde de bütünleşme dönemin getirmiş, bütünleşme ve dayanışmayı önemli ölçüde zorunlu kılmıştır. Bu birlikteliğin amacı insan onuruna aykırı ne varsa etkisizleştirmektir.

Yüksek insanlık ideali olan insan haklarını evrensel bildirgeler ışığında herkesin yararlanabileceği şekilde gerçekleştirmek adına devletlere, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara ve dahi bireylere önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Birey olarak sahip olduğumuz ve bize borçlu olunan haklarımızı bilmek ve her türlü tahribata karşı etkili şekilde mücadele etmek gerekmektedir. Hukuk kuralları içinde daha aydınlık bir toplumda güven ve huzur içinde yaşamak adına tüm ulusal ve uluslararası insan hakları düzenlemelerini toplumsal hayata yansıtmak için bireysel mücadeleyi devam ettirmeliyiz.

Av.Derya ASLAN

Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

beylikdüzü escort