logo

pendik escort buca escort
26 Eylül 2017

Mürşit Koçtürk projelerini açıkladı

Mürşit Koçtürk projelerini açıkladı

Yeniden Eczacılık Platformu Başkanı Ecz. Mürşit Koçtürk, eczacılığın geleceğini ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sağlıkta dönüşümle birlikte eczacılık sektöründe de bir çok değişimler yaşandığını belirten Koçtürk, “Eczacılık mesleği sağlık sektörünün en önemli paydaşlarından biridir ve zamanla önemi daha da artacaktır. Eczacılık mesleği tarih kadar eski, gelecek kadar yeni bir sanattır. Hastalıkların tedavisi ve koruyucu sağlık hizmetlerinde ilaç ve sağlık ürünlerinin doğru, kaliteli ve bilimsel gelişmelere uygun olarak sunulması ihtiyacı güncelliğini koruyarak hatta arttırarak devam ettirmektedir. İşte bu sorumluluk, tedavide ve koruyucu sağlık hizmetlerinde ilaç ve sağlık ürünlerinin halkımıza sunulması eczacılara aittir. Gelişen teknoloji, yaşanan bilimsel gelişmeler eczacılık alanındaki hizmetleri de geliştirmekte ve daha spesifik hale getirmektedir. Bundan sonraki süreçlerde eczacıların daha fazla görevler üstleneceğini düşünüyorum” dedi. 

ECZACILAR DAHA ÇOK İNİSİYATİF ALACAK

Hastanelerde ilaçların hazırlanması ve hastalara sunulmasında eczacılar daha fazla rol üstleneceğinin altını çizen Ecz. Mürşit Koçtürk, yine aynı şekilde eczanelerde hastalara ilaç danışmanlığı ve halkın sağlık bilgisinin arttırılmasında eczacılar daha aktif rol alacaklarını belirterek, özellikle bitkisel ilaçların hazırlanması ve sunulmasında eczacılar eczanedeki imkanlarını kullanarak daha çok inisiyatif alacaklarını söyledi.

Türkiye’de eczacılıkta uzmanlık dönemine geçilmeye başlandığını vurgulayan Koçtürk, “Klinik eczacılık ve fitofarmasi alanlarında üniversitelerde açılan eğitimlerle hem eczacıların görev alanları gelişecek hem de bütün eczacıların bu alanlarda bugünkünden daha belirleyici olmasını sağlayacaktır. Zamanla eczacılıkta uzmanlık alanları daha da gelişecektir. Bugün ülkemizde eczacılık hizmetleri ağırlıklı olarak serbest eczaneler yoluyla yürütülmektedir. Önümüzdeki diğer önemli mesele eczacıların serbest eczanelerde ürettiği hizmetin daha da gelişmesini sağlamaktır. Bunun için eczacıların sosyal ve ekonomik şartlarının iyileştirilmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Yeniden Eczacılık Platformu olarak bu alanda en büyük görev eczacı odalarına ve Türk Eczacılar Birliğine düştüğünü söyleyen Koçtürk, “Biz Yeniden Eczacılık Platformu olarak eczacı odamızın uygulaması gereken bir çok proje hazırladık” ifadelerini kullandı.

”ÇOK DAHA FAZLA SÖZ SAHİBİ OLMAK İSTİYORUZ”

24 Eylül’de yapılacak İstanbul Eczacı Odası seçimlerinde yetki alınması halinde projelerini uygulama fırsatı bulacaklarını vurgulayan Yeniden Eczacılık Platformu Başkanı, platform olarak yapmak istediklerini şöyle sıraladı:

Tıbbi gelişmelerin çok hızlı yaşandığı günümüz dünyasında Türk eczacıları olarak, ilaç sektörünün dinamiğini yakalayabilmek ve ilaç tedarikinde çok daha fazla söz sahibi olmak istiyoruz. Ülkemiz eczacılığının ayakta durmasına yardımcı olacak bu ekonomik katkının oluşması için; sonuç odaklı mesleki ve bilimsel toplantılar gerçekleştirilerek, toplantı sonuçlarını ilgili kurum ve yetkilileri aktif bir iletişimle paylaşarak gerekli adımların atılmasını sağlayacağız.

Eczacıların birinci basamak sağlık hizmeti sunumundaki rolünü güçlendirmek gerektiğini düşünüyoruz. Bu rol hakkında toplumda farkındalık oluşturmak üzere; ilgili kamu kurumlarıyla yapılacak ortak projelerle eczanelerde eğitici, bilgilendirici stantlar açacak ve halkımıza bilgilendirici dokümanlar dağıtacağız, Sağlık Bakanlığı desteğiyle, halkın sağlık okuryazarlığının artmasını sağlayacak sosyal sorumluluk etkinlikleri organize edeceğiz.

Yeniden Eczacılık Platformu olarak, ülkemizin her noktasında emek vermekte olan tüm eczacılarımızın, aynı bilinçle ve içtenlikle ’Benim Eczacı Odam’ diyebilmesini ve meslek odasını sahiplenebilmesini istiyoruz. Bu isteğimizi gerçekleştirmek için; Oda kaynaklarının hangi faaliyetlerde kullanıldığının düzenli olarak meslektaşlarımızın bilgisine sunacağız.

Sıralı dağıtım reçetelerinin tutar bilgisi, sıra bilgisi detaylarının net bir şekilde sunulmasını sağlayacağız. Nöbet çizelgelerinin bölge eczacılarının katılımıyla şeffaf bir şekilde son iki yılın nöbetlerinin de göz önünde bulundurularak hazırlayacağız. Bölge temsilcilerinin seçilmişliklerine saygı duyarak bölge temsilcisi atamalarının önüne geçeceğiz.
Farklı ilçelerin sınır noktalarında 100-200 metre mesafe ile nöbetçi eczanelerin denk gelme sorununu çözeceğiz. Odamızın eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerinden meslektaşlarımızın eşit olarak yararlanmasını sağlayacağız.

Eczacıların yaşadığı hukuki sorunlara destek olmak amacıyla aktif bir hukuk merkezi kuracağız. Eczanelerin personel istihdamına katkı amacıyla personel eğitimleri gerçekleştirip, eczanelerde istidam edilmek üzere yardımcı personel havuzu oluşturacağız. Eczanelerin ekonomik yüklerini hafifletmek üzere eczanelerde kullanılan sarf malzemeler ve alınan hizmetlerle ilgili toplu anlaşmalar gerçekleştireceğiz. Bebek maması, vitamin, besin takviyesi gibi özel koşullarda saklanması gereken malzemelerin eczanelerden çıkartılmış olması ve toptancı, market depoları, internet siteleri gibi uygunsuz yerlerde bulundurulması büyük bir sağlık sorunu oluşturmaktadır. Bu halk sağlığını tehdit eden uygulamanın kaldırılması için; ilgili ürünlerin yeniden eczanelere geri döndürülmesi konusunda ilgili makamlarla gerekli görüşmeleri yapacağız. Eczacılık dünyanın en eski bilim dallarından biridir ve eczacılar bilim insanlarıdır. Bir bilim insanının, öğrenmeyi ve merak etmeyi okuldan sonra bir kenara bıraktığı düşünülemez.

Ecz. Mürşit Koçtürk, bu bilinçten yola çıkarak; Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerle yapacakları ortak projelerle mesleki eğitimlerinin düzenli ve ulaşılabilir olmasını sağlayacaklarını, meslektaşlarının ve eczane personellerinin kişisel gelişim, iletişim, ürün yönetimi eğitimlerini sertifikalı olarak gerçekleştirerek ilaç ve sağlık ürünleri hizmet kalitesinin yükselmesine katkı sağlayacaklarını, bölge bazlı eğitimlerle eğitimleri meslektaşlarının ayağına taşıyacaklarını vurguladı.

1 DAKİKADA 7 GÜNDEM

Etiketler: » » » » » »
Share

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

beylikdüzü escort